Znamenitosti Beograda

Ulica Kralja Petra Prvog


Ulica Kralja Petra je jedna od najstarijih beogradskih ulica, a pretpostavlja se da su u njoj pored sadašnje zgrade Narodne banke Srbije (Kralja Petra I 12) u 1. i 2. veku n.e. bili rimski forum, bazilika i terme.

U XIX veku se u ovoj ulici nalazila prva zvanična beogradska apoteka (na mestu današnje stambene zgrade u broju 8) i prvi gradski hotel "Kod jelena" (između Gračaničke i Čubrine ulice, srušen 1938).

Danas se u ovoj ulici nalaze Patrijaršija Srpske pravoslavne crkve, Saborna crkva, kao i najstarija beogradska Kafana "?". Od 1872. do 1904. zvala se Dubrovačka, a od 1904. do 1946. godine Kralja Petra I. Tada se donjem delu ulice vraća naziv Dubrovačka, a gornjem (od Dušanove ulice do Saborne crkve) daje naziv ulica 7. jula (po datumu ustanka 1941). Od 1995. gornji deo ponovo dobija naziv ulica Kralja Petra I.